Nhẫn Tỳ Hưu Đá Phong Thủy Thiên Thạch

Nhẫn Tỳ Hưu Đá Phong Thủy Thiên Thạch

SKU:SRTHMTH70001
700,000₫

Mô tả

Nhẫn Tỳ Hưu Đá Phong Thủy Thiên Thạch

Đá thiên thạch màu đen hợp với mạng Mộc & Mạng Thủy

 Nhẫn Tỳ Hưu Đá Phong Thủy Thiên Thạch